top of page

Adatvédelmi tájékoztatás

Személyes adatok

A GATE Automatika Szerviz Kft. felelősséget vállal az Ön személyes adataiért a jelen adatvédelmi tájékoztatás, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően. A személyes adatokat a GATE Automatika Szerviz Kft. dolgozza fel, és soha sem adja át marketingcélokból harmadik fél részére.

Személyes adatok felhasználásának jogalapja, célja és időtartama

Adatainak megadásával Ön hozzájárul, hogy adatait a GATE Automatika Szerviz Kft. felhasználja annak érdekében, hogy teljesíteni tudja Önnek tett kötelezettségvállalását és a tőle elvárt szolgáltatást tudja nyújtani. Az Ön adataira az alábbi célokból van szükség:

  • Személyes fiókjának létrehozása a GATE Automatika Szerviz Kft-nél (pl. az Ön neve és e-mail címe)

  • Marketingajánlatok, pl. hírlevelek és katalógusok küldése (pl. az Ön e-mail címe, az Ön neve és postai címe)

  • Kapcsolattartás Önnel a rendelt termékek szállításakor felmerülő esetleges probléma esetén (pl. telefonszám, cím)

  • Az Ön kérdéseinek megválaszolása, és tájékoztatás az új vagy megváltozott szolgáltatásokról (pl. az Ön e-mail címe)

Az Ön adatait a GATE Automatika Szerviz Kft. csak addig őrizi meg, ameddig a szolgáltatása végrehajtásához szükséges vagy ameddig a jogi előírások kötelezik rá. Ezt követően a személyes adatai törölésre kerülnek. A hírlevélre való feliratkozás bármikor megszüntethető a leiratkozási linkre való kattintással.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Ön kérelmezheti, hogy az adatkezelő adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az Ön kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Kérelmét az adatkezelőnél az alábbi elérhetőségek bármelyikén előterjesztheti.

GATE Automatika Szerviz Kft.

tel: +36 1 353 3133

e-mail: szerviz@gateautomatika.hu

levelezési cím: 1097 Budapest, Illatos út 11/B.

Az adatkezelő az Infotv. 15-19.§-aiban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően jár el az Ön kérelme teljesítése során. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Ön jogosult bírósághoz, illetőleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

A feliratkozáskor megadott adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére csak törvényben meghatározott esetben adjuk át, a feliratkozás bármikor megszüntethető, bármely elektronikus levél alján lévő leiratkozási linkre való kattintással. A hírlevélre való feliratkozással a felhasználó hozzájárul, hogy a GATE Automatika Szerviz Kft. saját termékeivel és szolgáltatásaival közvetlenül a felhasználót keresse meg abból a célból, hogy a felhasználó igényeit – azok magasabb szintű kielégítése érdekében – felmérhesse. Egyúttal felhatalmazza a GATE Automatika Szerviz Kft.-t arra, hogy a felhasználó adatait fenti célból kezelje: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

2021. január 20.

GATE Automatika Szerviz Kft.

bottom of page